Seznámení s logikou 3D

Poslední aktualizace: 9.4.2012

Seznámení:

Nová logika „3D“ a nová éra „INTELEKTU“

Stále častěji se utvrzujeme v tom, že je daný nějaký „plán“, tj. předem stanovené změny zakódované v naší DNA a směřující jednoznačně k vývoji, a proti tomu žádná lidská moc nic nezmůže. Je však jisté, že čím více a také rychleji se budeme přizpůsobovat tomuto plánu, tím méně bude konfliktů spojených s jeho vývojem. K základním principům, k morálnímu kodexu tohoto plánu nám podává klíč Mayský kalendář, pyramidy a mnohé historické podklady. Rozumný člověk si uvědomuje, že pokud na Zemi není mír, pak je to věc týkající se každého z nás. Z tohoto pohledu může každý z nás, přispět k vytváření míru ve vnějším smyslu. Mayský kalendář nás učí, že všechny vnější projevy jsou produktem našich myslí, takže pokud se dokážeme konstruktivně a bez násilí přizpůsobit vývojovým změnám vědomí, logicky tím významně přispějeme k míru.

Standardní pohled na život však vytváří mylnou představu existence "dobra" a "zla", přičemž všichni chtějí jen „zlo“ odstranit. Toto však nikdy nevede k míru. Ideální je, pokud všichni „davověčimasově“ začnou jen „zlo ignorovat“, nepoužívat, nereagovat na jeho „klamné výhody“ až nakonec zlo zanikne. Je nutné všemi možnými prostředky usilovat o to, abychom ze sebe setřásli všechny protivývojové a destrukční vlivy, které se podepsaly na našem jednání a myšlení. Až bude výše zmíněný „plán“ všemi akceptován, návrat k destrukcím bude prakticky nemožný. Stav společného myšlení a bytí je také principem Mayského kalendáře.

V ČEM NENÍ JASNO

 • Kam svět spěje? … E∞RIP, pro názornější představu pouze „Vzorec 3D“, je bezproblémové řešení.
 • Jak provést změnu?… Logicky bez zbraní, avšak co nejrychleji seznamovat všechny s Logikou 3D.
 • Kdo toho zneužije? …Jen ten, který si neuvědomuje Logiku 3D, ale pochopí, až bude všude kolem.
 • Co použít pro změnu? …Program pro modelování dokonalejšího Systému a veřejně to konzultovat.
 • Proč nelze vyrobit skutečnou 3D TV? … Protože destruktivně stále žijeme jen v logice 2. řádu - 2D.

   I když si už 3D uvědomujeme, nutný je evoluční skok do 3D a 1. krokem je „šířit toto všem“!


SHRNUTÍ

 • Máme novou 4. dimenzi, nebo lépe řečeno „4. éru intelektu“ … éru pro lepší chráněný život všech.
 • Mayský kalendář nás učí správnému vývoji na základě lidských smyslů, ale také všeho kolem nás.
 • Logika 3. řádu …            Logiku 3D a vzorce není nutné znát, avšak je nutné znát, že už existuje!
 • Vědci a programátoři!     Je nové myšlení, vyšší úrovně než současné! … Chápete už vzorec 3D?
 • Politici a mocnáři!           Mayský kalendář a Model vám ukazuje novou správnou cestu vaší země.
 • Média a celebrity!           Seznamujte už nyní lidi s Mayským kalendářem a s existencí Logiky 3D!
 • Co musíš udělat ty?        Rozšiř toto všechno všem a co nejdříve! Lidé musí už přemýšlet a tvořit!


CO BUDE PO PŘIJETÍ LOGIKY 3D NÁSLEDOVAT?

 • IGNOROVÁNÍ všeho ZLA“. Někteří se můžou domnívat, že tímto dojde k nekontrolovatelné anarchii, avšak anarchie „bez moci“ to v podstatě bude, jenže se společně smýšlejícím vývojovým žitím silně a jedině „kontrolované logikou 3D“. Vzkaz Mayského kalendáře: Nový  začátek  vyšší úrovně od počátku.
 • Vlády v konečné fázi budou jen logika … nyní je nutné toto vše jen specifikovat (namodelovat) a jedinci, kteří nyní dokážou modely vytvářet a dle modelů toto organizovat, budou ihned námi voleni   (odborníci).
 • Zákony se postupně zruší, aneb přetvoří v logiku 3D (i nepsaný)…konec nesmyslným křivým paragrafům.
 • Banky postupně splynou v jednu logickou měnu … půjčky pak lze přidělovat automaticky dle logických kritérií, jako jsou například schopnosti investice nebo tvoření či záměrů, ale i vykonaných skutků   (práce).
 • Peníze a úroky co nejdříve ignorovat… tímto se logicky zastaví růst státního dluhu, dále bude jen  klesat.
 • Úřady v konečné fázi budou jen logika … nyní je nutné tyto proměny jen lidmi specifikovat (namodelovat).
 •      Funkci úřadu práce co nejdříve převezmou obce … zabezpečí (určí) nezaměstnaným práci v jejich oboru.
 • Počítačové (software) viry na základě logiky neexistují … robotizace bude jen podstatou Hardware, což logika 3D bezpečně dokáže zrealizovat už jen na základě společného a veřejného přístupu informacím, které budou také jen daty Hardware. Tuto síť Hardware je možné vytvořit jen vývojovou spoluprací všech.
 • …ostatní modelování a činy, a to také toho „dobrého“ je také na nás všech. …   Využívejme nyní Internet!
 • …a pak … nebo raději už nyní, na základech faktů popsaných v dokumentu o Modelování Společnosti.
 • Každý z nás, kdo příjme už nyní Logiku 3D, má právo se chovat a jednat již nyní vždy a všude podle této Logiky 3D, neboť tato je vývojem vyšší úrovně než logika 2D (která ztrácí na důležitosti každého i jiného jedince). Kdo nepřijme 3D, pak tento je logicky vývojem na nižší úrovni a také jeho zákony jsou na nižší úrovni (dále již nepodstatné). Existuje jen jediný skutečný zákon „Logika 3D“. Přijmutím Logiky 3D se myslí vždy jen vývojové myšlení. Destruktivní či protivývojové myšlení staví každého zpět na pozici „2D“.
 • Jednotné chování dle logiky 3D přinese vývojové názory a vývoj dalších schopností vyšších úrovní. Zpočátku to bude poznávání fotografického vnímání 3D, doposud nám nevlastní, avšak ve 2D nelogické.

UŽ STAŘÍ MAYOVÉ O TOMTO VŠEM VĚDĚLI A DNES SE JEN USMÍVAJÍ … JAK TOTO DOPADNE?

Diskutujte na Facebooku, Modelujte vše Společenské, Vědecké a veřejně na Internetu. Šiřte Logiku 3D !!!

Odkazy na PDF soubory,

které se budou dále vyvíjet či jinak aktualizovat. Sledujte aktualizace!

Seznámení s 3D

Jde o právě tento čtený dokument, který souhrnně představuje novou éru „Intelekt“ a základní postupy zveřejnění. (aktualizace 9.4.2012)

Model Společnosti

Obsahuje popisy, návody a postupy, jak modelovat jednotlivé oblasti pro přechod do 3D (banky, instituce, úřady, obchody, práce, zahraničí, …).
Právě o těchto tématech se musí diskutovat (aktualizace 6.4.2012).

O číslech a Mayském kalendáři

analýza desítkové soustavy, dvojkové soustavy a Mayského kalendáře z pohledu vývoje minulého i budoucího (aktualizace 28.3.2012)

Logika 3D a vzorec 3D

výklady a definice k nové éře „Intelekt“ a 3D. (aktualizace 28.3.2012)

Modelování pro vědce

Obsahuje rozdíl v postupu myšlení 2D vs. 3D a základní algoritmus pro vytváření modelů. Popisuje i význam robotizace, „univerzálního jazyka“, ale především mění dosavadní filosofii na vyšší úroveň (aktualizace 9.4.2012)

Odkaz na aplikaci,

pomocí které lze modelovat veškeré vztahy a vývoj

erip_prg.zip (6.4.2012)

mocný a přitom jednoduchý nástroj na vytváření až ideálních systémů čehokoli, nebo jen pro analýzu stávajících systémů, kterou lze dospět ke vztahům nevývojovým a destruktivním, jenž je potřeba řešit. Řešení lze pochopitelně také modelovat, neboť vše je založeno na vzorci 3D. Tento program nebude autorem více aktualizován, avšak kdokoli může tento program zdokonalit. Součástí aplikace jsou jednak zdrojové soubory, modelové příklady (ne však plně dokonalé) a stručná textová nápověda.

Odkazy na soubory vzniku,

které jsou a dále zůstanou v původním znění. Tyto se nebudou více aktualizovat a to z důvodu zachování originality záznamů autora při jeho počátečních myšlenkových pochodech. Tyto dokumenty se zakládají především na frázích, kterými se snaží autor oslovit masy k zamyšlení

ERIP (6.3.2012)

prvotní dokument s objevením vzorce 3D a nové éry „Intelektu“ a také s množstvím prvotních myšlenek k uskutečnění přechodu na tuto 4. éru

Dimenze (8.3.2012)

prvotní myšlenky o nově zjištěných érách na vyšších úrovních.

Další odkazy:

 

…/erip/erip_seznameni.pdf

http://ideal.intelekt.sweb.cz

Tyto odkazy jsou jak přímo na tento dokument *.PDF, tak i na webové stránky shodného obsahu. Toto opatření je z důvodu možného zavirování stránek, kdy dokumenty na těchto stránkách zůstanou v původním znění, neboť neobsahují žádná skripta. Uloženy jsou tyto soubory také všude možně na Internetu, stačí vyhledávat např. „ERIP“.

Tyto 2 základní odkazy používejte i při šíření Logiky 3D formou e-mailů, nebo také jako odkazy na vašich webových stránkách, nebo jen tento dokument vytiskněte a několika lidem předejte či zašlete. Jinak také …

Text e-mailů

Zabalený soubor s textem

Soubory s textem, který by měl obsahovat e-mail pro seznámení s tímto objevem. Text můžete například jen zkopírovat do e-mailu, anebo druhý soubor rozbalit a v něm uvedený soubor do e-mailu vložit jako přílohu.  

Všechny soubory s aplikací

Zde jsou zabaleny všechny soubory i s aplikací. Toto se doporučuje vždy stáhnout do počítače, pro případ využití bez přístupu k internetu.

Facebook

Zde máte prostor na vaše logická vyjádření, která při větším množství občas shrnu do jednoho komentáře a případně logikou 3D zdůvodním.
Uvítám zde také odkazy se zaměřením na Logiku 3D (např. fórum, …)

Veškeré texty lze šířit, kopírovat, překládat, neboť toto šíření je přímo vývojovým účelem. Doporučuje se schopným jedincům na základě těchto textů vytvářet další internetové stránky a především standardní fórum, na kterém by se konzultovaly a vytvářely přímo konkrétní modely konkrétních vztahů. Jakékoli zneužití s protivývojovým či destruktivním účinkem, zakládá každému vývojově smýšlejícímu na toto zneužití poukazovat. Dle principu „změny polarity“ je podvod a tím také viník vždy odhalen. Tato ochrana společných hodnot je daná samou podstatou Logiky 3D a je nevyvratitelná jako součást základního zákona Logiky 3D.

CO JE PRAVDA?

MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE VŠE VÝVOJOVÉ, CO NELZE VYVRÁTIT, JE VŽDY TO PRAVDIVÉ!!!

VŠICHNI BY MĚLI VĚDĚT TO PRAVDIVÉ, ANEBO MÍT JEN MOŽNOST TOTO POSOUDIT !!!

LOGICKÁ JE SPOLEČNÁ ANALÝZA A PROTO SEZNAMUJ S TÍMTO KOLEGY, ZNÁMÉ A PŘÁTELE !!!